licznik: NULL 79314
baner modern baner modern baner modern baner modern

Inwentaryzacje

Nasze biuro wykonuje inwentaryzacje wszelkiego typu obiektów budowlanych. Cel i zakres inwentaryzacji jest każdorazowo indywidualnie ustalany z zamawiającym.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz pomiarów sporządzamy opis obiektu, plany w postaci dokumentacji rysunkowej oraz, jeśli to konieczne, opracowujemy opinie lub ekspertyzy o stanie technicznym budynku.

Wykonanie inwentaryzacji jest niezbędne przed wszelkimi planowanymi modernizacjami (przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, termomodernizacja) oraz przed planowaną zmianą sposobu użytkowania istniejącego obiektu lub zmianą układu pomieszczeń.

Dopiero na podstawie aktualnej dokumentacji budynku, ilustrującej stan faktyczny, projektant opracowuje projekt budowlany / projekt modernizacji.