licznik: NULL 112430
baner modern baner modern baner modern baner modern

Nadzory budowlane – kierownik budowy, inspektor nadzoru

Nasze biuro posiada bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorujących prace budowlane, zarówno na stanowisku Kierownika Budowy jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Powierzając przedstawicielowi firmy Modern Projekt funkcję Kierownika Budowy zapewniamy kontrolę nad poprawnością wykonania i odbiór wszystkich planowanych robót budowlanych na każdym etapie budowy oraz weryfikację stosowanych materiałów i rozwiązań tak, aby uniknąć niekorzystnych dla inwestora sytuacji.

Na życzenie inwestorów oferujemy również prowadzenie nadzorów autorskich, zapewniając w ten sposób realizację inwestycji zgodnie z opracowaną przez nasze biuro dokumentacją projektową, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

W ramach nadzoru autorskiego współpracujemy z wykonawcą na każdym etapie robót, udzielając wyjaśnień odnośnie zapisów zawartych w dokumentacji projektowej oraz uzgadniając możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian.