licznik: NULL 79312
baner modern baner modern baner modern baner modern

Opracowywanie przedmiarów, kosztorysów i sporządzanie specyfikacji technicznych

Dla inwestorów chcących poznać przewidywany koszt planowanej inwestycji oferujemy opracowanie kosztorysów i wycen budowlanych.

W zależności od etapu realizacji inwestycji, zakresu i szczegółowości opracowania sporządzamy:

 • przedmiary, obmiary robót (zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej);
 • kosztorysy:
  • inwestorskie – na etapie planowania inwestycji, szacunkowa kalkulacja kosztów wykonania robót;
  • zamienne – w przypadku konieczności zmiany pierwotnego kosztorysu wynikającej z zmiany początkowo określonego zakresu prac;
  • ofertowe na postawie przedmiarów prac;
  • kosztorysy powykonawcze – sporządzany dla wykonawcy po zakończeniu prac w celu ustalenia wynagrodzenia gdy nie został wykonany kosztorys ofertowy lub zmienił się zakres robót;
  • zestawienia kosztów inwestycji (materiałów, robocizny, sprzętu).