licznik: NULL 79295
baner modern baner modern baner modern baner modern

Przebudowy, rozbudowy istniejących obiektów

Według Ustawy Prawo Budowlane przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Odbudowa jest odtworzeniem obiektu budowlanego w tym samym miejscu i o tych samych charakterystycznych parametrach wymiarowych i o zbliżonym wyglądzie zewnętrznym.

Rozbudowa to budowa polegająca na zwiększeniu powierzchni zabudowy istniejącego obiektu budowlanego, przykładowo – dobudowanie dodatkowej powierzchni magazynowej do hali.

Nadbudowa to rodzaj budowy, którego wynikiem jest zwiększeniu ilości kondygnacji, bez zmiany powierzchni zabudowy, np. dobudowanie piętra w budynku.

Przebudowa jest przeprowadzaniem robót budowlanych, których efektem jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak:

  • kubatura;
  • powierzchnia zabudowy;
  • wysokość;
  • długość;
  • szerokość;
  • liczba kondygnacji.

W przypadku działania, którego skutkiem jest zmiana któregoś z w/w charakterystycznych parametrów mamy do czynienia z rozbudową, nadbudową lub odbudową obiektu budowlanego.

Remont to przeprowadzanie robót budowlanych w obrębie istniejącego obiektu budowlanego mających na celu przywrócenie stanu pierwotnego. W ramach remontu dopuszcza się stosowanie innych niż oryginalne materiałów budowlanych, pod warunkiem uzasadnionego ich doboru. Remont różni się od bieżącej konserwacji zakresem prac i ich częstością występowania.

Rozbiórka – rodzaj robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego, istniejącego obiektu budowlanego lub jego części.