licznik: NULL 79301
baner modern baner modern baner modern baner modern

Termomodernizacje i remonty elewacji

Istniejące budynki mogą odzyskać dawną świetność oraz zwiększyć swoją wartość rynkową dzięki renowacji elewacji, a dodatkowe docieplenie budynku oraz uszczelnienie przegród zewnętrznych (ściany, dach/stropodach, okna, drzwi) pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zużyciem energii.

Szukanie przez administratorów i właścicieli budynków sposobów ograniczenia kosztów eksploatacji jest w ostatnich latach zjawiskiem bardzo powszechnym. Poprawne wykonanie docieplenia przegród jest niezwykle opłacalną inwestycją powodującą obniżenie zużycia ciepła nawet o 25% – 30%. Oszczędności mogą być na tyle znaczne, że w przypadku budynków, które zużywają duże ilości ciepła, mogą w części pokryć spłaty kredytu uzyskanego na przeprowadzenie termomodernizacji.

Uszczelnienie przegród zewnętrznych obiektu ma też bardzo istotny wpływ na komfort cieplny odczuwany wewnątrz budynku poprzez  zapobieganiu zawilgoceniu i zagrzybieniu, co mogłoby w przyszłości prowadzić do poważnych remontów. W rzeczywistości każdy budynek ma inne zapotrzebowanie na ciepło wynikające m.in. z wieku budynku, materiałów z których zbudowane są ściany i dach, liczby ścian zewnętrznych oraz stanu i wielkości okien.

Te czynniki mają wpływ na to, w jakim tempie i w jakiej ilości ciepło „ucieka” na zewnątrz, dlatego planowaną termomodernizację należy poprzedzić wykonaniem audytu energetycznego, który określi w jakiej klasie energetycznej jest nasz budynek oraz przedstawi najefektywniejszy sposób wykonania dociepleń przegród.