licznik: NULL 79296
baner modern baner modern baner modern baner modern

Zmiany sposobu użytkowania budynków oraz lokali

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oznacza w szczególności podjęcie bądź zaniechanie działalności zmieniającej następujące warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Definicja zmiany sposobu użytkowania w świetle przepisów nie jest wystarczająco precyzyjna. Często występują trudności w interpretacji, jakie działania będą zmianą sposobu użytkowania, a jakie nie. Istotne jest, że zmiana sposobu użytkowania nie decyduje o kwalifikacji zamierzenia inwestycyjnego pod procedurę zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, decyduje o tym rodzaj prowadzonych robót.